Przejdź do treści
Strona główna » Informacje » BADANIA KIEROWCÓW » Badania kierowców

Badanie kierowców

badania prawo jazdy lekarz orzecznik
Badanie kierowców i kandydatów na kierowców. Podczas badania lekarskiego uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia określając brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Badanie lekarskie obejmuje ocenę funkcji narządu wzroku, słuchu, równowagi, układu ruchu, układu sercowo‑naczyniowego i oddechowego, nerwowego,  a także stosowania leków i innych czynników, które mogą mieć wpływ na zdolność do kierowania i  stanowić zagrożenie podczas prowadzenia pojazdu.
Umów badanie do prawa jazdy ☎️ 500 436 500

W skład badania lekarskiego przed wydaniem orzeczenia o możliwości uzyskania prawa jazdy wchodzi uzupełnienie ankiety przez badanego. W ankiecie kandydat lub kierowca zgłasza obecność albo brak chorób i zaburzeń, które mogłyby wpływać na zdolność do kierowania pojazdami.
Chcesz przyspieszyć konsultację? Wypełnij ankietę w domu!
Oświadczenie stanu zdrowia – format pdf do wydruku
Więcej o badaniach kierowców (…)

badania na prawo jazdy

ZADZWOŃ DO NAS  ☎️ 500 436 500

Ile kosztują badania na prawo jazdy kat. B w 2023?
Badanie lekarskie do kategorii B i wydanie orzeczenia o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami to koszt 250 zł.
Czy możliwe są bezterminowe badania lekarskie na prawo jazdy?
W razie braku ograniczeń zdrowotnych i przeciwwskazań badania nie mają terminu ważności, a prawo jazdy może być wydane maksymalnie na 15 lat.
Czy badanie wzroku na prawo jazdy musi wykonać lekarz okulista?
Zwykle badanie wzroku do prawa jazdy wykonuje lekarz orzecznik uprawniony do badań kierowców (nie będący okulistą). W uzasadnionych przypadkach potrzebne jest dodatkowe badanie okulistyczne.
Jaki lekarz wykonuje badanie do prawa jazdy kategorii A lub B?
Badania mogą wykonywać lekarze uprawnieni do badań kierowców i kandydatów na kierowców wpisani do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa.
Co robić jeśli minął termin ważności prawa jazdy?
Po upływie terminu ważności trzeba wykonać badanie lekarskie i złożyć wniosek o przedłużenie prawa jazdy w wydziale komunikacji. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie lekarskie, zdjęcie, potwierdzenie opłaty za wydanie prawa jazdy, kserokopię prawa jazdy, a w urzędzie okazać oryginał prawa jazdy i dokument tożsamości.
 
5/5 - (101)
UMÓW BADANIE